دوشنبه 9 بهمن 1396

انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی

آیا جهت پروژه پژوهشی یا نشریه یا شبکه رادیویی و تلویزیونی خود نیاز به انجام مصاحبه با افراد متخصص یا مخاطبان غیرمتخصص در حوزه ای خاص دارید؟ نوپندار این کار را با کیفیتی مناسب برایتان به انجام می رساند.


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
info@irannopendar.com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 171 عملیات در 2 ثانیه انجام شد.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
the_tags();