[responsive_menu]
دوشنبه 29 ژانویه 2018

انجام مصاحبه های عمومی و تخصصی

آیا جهت پروژه پژوهشی یا نشریه یا شبکه رادیویی و تلویزیونی خود نیاز به انجام مصاحبه با افراد متخصص یا مخاطبان غیرمتخصص در حوزه ای خاص دارید؟ نوپندار این کار را با کیفیتی مناسب برایتان به انجام می رساند.
تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 16 عملیات در 0٫426 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1600740187751 milliseconds