سه شنبه 28 مهر 1394

ترجمه تلفنی

آیا برای انجام فعالیت تجاری یا شغلی و ملاقات با طرف خارجی خود نیاز به مترجم دارید ولی در خارج ایران و یا شهر مورد نظر، مترجم فارسی به انگلیسی پیدا نمی شود یا بردن مترجم به آن شهر از جای دیگر بسیار گران خواهد بود؟ در این صورت می توانید درخواست ترجمه ی تلفنی کنید. یعنی به طور همزمان نوپندار با دو خط تلفن، شماره ی شما و طرف خارجی را می گیرد و هنگامی که رو به روی هم نشسته اید یا از راه دور صدا و تصویر یکدیگر را می بینید یا در کارخانه مشغول بازدید هستید، ترجمه ی صحبت ها را برایتان به انجام می رساند.


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
info@irannopendar.com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 167 عملیات در 2 ثانیه انجام شد.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
the_tags();