دوشنبه 9 بهمن 1396

ترجمه صوت و فیلم عربی به انگلیسی

در صورتی که نیاز دارید فیلم یا فایل صوتی شما از زبان عربی به انگلیسی ترجمه شود تا مخاطبان آن از دایره کشورهای عرب زبان به سایر مخاطبان بین المللی گسترش یابد، نوپندار این کار را با کیفیت مناسب انجام می دهد. ترجمه ها توسط مترجم باتجربه و دارای سابقه زیست در کشورهای عربی انجام می گیرد.


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
info@irannopendar.com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 168 عملیات در 2 ثانیه انجام شد.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
the_tags();