یکشنبه 8 بهمن 1396

ترجمه صوت و فیلم عربی به فارسی

آیا می خواهید فیلم یا سریالی عربی را به فارسی ترجمه یا دوبله کنید؟ آیا کیفیتی مناسب را از مترجمینی انتظار دارید که سابقه زندگی در کشورهای عرب زبان را داشته اند؟ نوپندار می تواند ترجمه های عربی به فارسی و بالعکس را برای شما با کیفیتی مناسب انجام دهد. همچنین ترجمه انگلیسی به عربی و عربی به انگلیسی نیز قابل انجام است. ترجمه ها می تواند به صورت متن ساده یا زیرنویس فیلم باشد.

فواید ترجمه صوتی عربی به فارسی

ترجمه صوت و فیلم عربی به فارسی برای استودیوهای دوبله، انتشاراتی ها، شرکت های تبلیغاتی و شرکت های بازرگانی کاربرد دارد که سر و کارشان با کشورهای عرب زبان و محتوای عربی می باشد و می خواهند آن را برای مخاطبین زبان دیگری ترجمه، زیرنویس یا دوبله نمایند. ث