سه شنبه 19 مرداد 1395

ترجمه صوت و فیلم فارسی به انگلیسی

ترجمه صوت و فیلم فارسی به انگلیسی تخصص ویژۀ نوپندار است که بیشترین کاربرد آن در پروژه های تحقیق بازار، مثلاً برگزاری Focus Group Discussion و In-Depth Interview و Home Visit می باشد. همچنین می تواند جهت زیرنویس گذاری فیلم صورت گیرد ولی زیرنویس گذاری اغلب به صورت مستقیم به انجام می رسد، نه این که ابتدا ترجمه و سپس تبدیل به زیرنویس گردد.
گاهی مصاحبه هایی در ایران به انجام می رسد که باید متن آن را خارجی ها بخوانند یا در پروژه های پژوهش کیفی مورد استفاده قرار دهند. نوپندار این ترجمه ها را با کیفیتی بالا به انجام می رساند و بعد از ترجمه، تمام فایل ها مجدداً توسط ویراستاران حرفه ای زبان انگلیسی ویرایش املایی و ادبی می شود. انجام ویرایش ادبی توسط ویراستاران حرفه ای بومی انگلیس و آمریکا نیز امکان پذیر می باشد ولی هزینه را تقریباً دو برابر می کند.

ترجمه صوت و فیلم فارسی به انگلیسی برای تحقیق بازار

نوپندار تا کنون با اکثر نمایندگان انجمن تحقیق بازار اروپا در ایران از جمله آگاه، داده تدبیر رهنما، جامعه نگر، جستجوی طلایی، تاپلنز، EMRC، داروگ و سایرین کار کرده است. جهت اطلاعات بیشتر و دانستن فهرست قیمت ها، تماس بگیرید یا نوشته های مرتبط را در زیر همین قسمت ببینید.