[responsive_menu]
دوشنبه 29 ژانویه 2018

تهیه گزارش های صوتی از موضوع مد نظر شما

آیا نیاز دارید که به طور مداوم و مستمر، گزارش های صوتی از موضوع دلخواهتان تهیه و برای شبکه رادیویی یا سایت یا نشریه ای تدوین گردد؟ نوپندار این کار را با کیفیت مناسب برایتان انجام می دهد.
تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 16 عملیات در 0٫424 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1600736103632 milliseconds