[responsive_menu]
دوشنبه 29 ژانویه 2018

تولید رادیوفیلم

آیا می خواهید فیلم سینمایی یا سریال مورد نظرتان تبدیل به نسخه ای شود که از طریق رادیو نیز قابل پخش باشد و برای مخاطبی که تصویر را نمی بیند، یک راوی تصاویر را روایت کند؟ نوپندار می تواند تولید رادیوفیلم را با قیمت و کیفیتی مناسب انجام دهد.
تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 16 عملیات در 0٫502 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1600668714332 milliseconds