پنجشنبه 6 فروردین 1394

محصولات

محصولات نرم افزاری نوپندار شامل پیاده ساز آسان (EZ Transcribe) جهت تسهیل پیاده سازی فایل صوتی تصویری و همچنین برنامه تایپ آسان (EZ Type) برای آموزش تایپ سریع ده انگشتی بدون نگاه به صفحه کلید است.