جمعه 24 مهر 1394

ویرایش فایل صوتی و تصویری

ویرایش فایل های صوتی و تصویری که نوپندار برای شما انجام می دهد شامل موارد زیر است:

 1. حذف قسمت های اضافه
 2. حذف سکوت های زائد
 3. ویرایش ادبی و نظارت بر صحیح خوانی متن و کتاب صوتی
 4. موسیقی پشت صحنه
 5. به هم چسباندن تکه های مجزا
 6. تبدیل فرمت های مختلف به یکدیگر
 7. تغییر حجم و کیفیت فایل های صوتی و تصویری
 8. آماده کردن فایل های صوتی و تصویری جهت درج در صفحات اینترنتی
 9. بهبود کیفیت صدای فایل هایی که هوا گرفته اند یا صدای آنها ضعیف است.
 10. تبدیل کاست های صوتی به فرمت های دیجیتال مثل MP3, CD, DVD
 11. شطرنجی کردن قسمت هایی از فیلم یا اضافه کردن لوگوی شما به فیلم یا افزودن زیرنویس به آن