پیاده سازی صوت و تایپ شنیداری، ویرایش و ترجمه، خرید و فروش کالا و محصولات فناورانه و نوآورانه

پیاده سازی صوت و فیلم انگلیسی به انگلیسی

پیاده سازی صوت انگلیسی به انگلیسی اغلب به منظور تسریع و تسهیل فهم گفتگوهای زبان اصلی برای کسانی انجام می شود که به آن زبان تسلط کامل ندارند ولی نوشتار را بهتر از گفتار می فهمند. گاهی نیز جهت مستندسازی گفتار یک سخنران میهمان خارجی در همایش ها به کار می آید. همچنین می تواند برای زبان آموزان، یک مرجع آموزشی به شمار رود. پیاده سازی انگلیسی، نیازمند مهارت بالا و بخصوص Listening قوی است و حتی از پیاده سازی انگلیسی به فارسی سخت تر می باشد چون در کار انگلیسی به فارسی، چنانچه یک کلمه از جمله ای را متوجه نشویم ولی مفهوم کلی جمله را بدانیم می توانیم مفهوم را بنویسیم ولی در پیاده سازی انگلیسی به انگلیسی باید عین واژه نوشته شود. گاهی هم کلمه را می دانیم ولی املای صحیح آن را باید بگردیم تا پیدا کنیم. فرضاً اسم یک دانشمند به نام «استارلز» گفته می شود که واژه انگلیسی نیست ولی باید املای صحیح آن را یافت.

پیاده سازی انگلیسی به انگلیسی فیلم و صدا می تواند به وسیله ایرانی های مسلط و حرفه ای در زبان انگلیسی یا خارجی های بومی (Native) آن زبان نوشته شود. میزان سختی چنین کارهایی بستگی کامل به سرعت گفتگو، میزان تخصصی بودن آن کیفیت صدا و لهجه های افراد دارد. در اکثر موارد، افراد غیربومی، هر چقدر هم حرفه ای باشند، کیفیت این متن را نمی توانند به ۱۰۰% برسانند یعنی ممکن است برخی واژگان را درست متوجه نشوند ولی قادرند کیفیتی نسبتاً بالا ارائه دهند. چنانچه بخواهیم کیفیت به ۱۰۰% برسد باید کار را به پیاده سازهای بومی بسپاریم که در آن صورت هزینه دو برابر خواهد شد. نوپندار، می تواند هر دو نوع یعنی پیاده سازی توسط ایرانی های مسلط به انگلیسی و همچنین بومی های انگلیسی زبان را به انجام برساند.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , ,


برای لود این صفحه 116 عملیات در 2 ثانیه انجام شد.