[responsive_menu]

پیاده کردن نوار یا رونویسی متن فایل های صوتی

برای پیاده کردن نوار یا همان رونویسی متن از روی صوت می توانید با نوپندار، تخصصی ترین مرکز پیاده سازی صوت ایران تماس حاصل نمایید. پیاده کردن متن از روی نوار نیازمند دقت، تجبربه، حوصله و فهم مفاهیم تخصصی برای القای مفهوم به بهترین نحو ممکن است.


برچسب‌ها:, , , , ,


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 17 عملیات در 0٫443 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1600749003319 milliseconds