[responsive_menu]

ترجمه گروه کانونی، FGD ، IDI ، HV

آیا تا به حال برای پژوهش های کیفی و تحقیقات بازاریابی خود نیاز به ترجمه گروه کانونی یا فایل صوتی جلسات Focus-Group Discussion ، Home Visit و In-Depth Interview شده اید؟ آیا از روش Paired In-Depth Interview برای مطالعات کیفی خود بهره برده اید؟ بی شک کیفیت پیاده سازی فایل صوتی نقش موثری در کیفیت اطلاعت بیشتر دربارهترجمه گروه کانونی، FGD ، IDI ، HV[…]

ترجمه IDI یا In-Depth Interview

ترجمه IDI یا In-Depth Interview هنگامی کاربرد دارد که کارفرمای بین المللی می خواهد با متخصصین یک حوزه مصاحبه کیفی انجام دهد و دیدگاه و تجربه آنها را از جنبه های گوناگون بررسی کند یا بازار یک حوزه ی خاص را بشناسد. ترجمه مصاحبه های تخصصی ، بخصوصدر پروژه های تحققیقبازار کاربرد دارد و باید اطلاعت بیشتر دربارهترجمه IDI یا In-Depth Interview[…]


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 17 عملیات در 0٫364 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1601157759169 milliseconds