[responsive_menu]

ترجمه گروه کانونی، FGD ، IDI ، HV

آیا تا به حال برای پژوهش های کیفی و تحقیقات بازاریابی خود نیاز به ترجمه گروه کانونی یا فایل صوتی جلسات Focus-Group Discussion ، Home Visit و In-Depth Interview شده اید؟ آیا از روش Paired In-Depth Interview برای مطالعات کیفی خود بهره برده اید؟ بی شک کیفیت پیاده سازی فایل صوتی نقش موثری در کیفیت اطلاعت بیشتر دربارهترجمه گروه کانونی، FGD ، IDI ، HV[…]

ترجمه FGD یا Focus Group Discussion

ترجمه FGD یا جلسات گروه کانونی یکی از ملزومات بسیاری پژوهش های کیفی بین المللی، به ویژه پروژه های تحقیق بازار است. جلسات Focus Group Discussion با حضور یک نفر تسهیلگر یا مادریتور و 4 الی 9 نفر پاسخگو تشکیلی می شود تشکیل می شود و با توفان ذهنی به روشی نظام مند، ریزترین نظر اطلاعت بیشتر دربارهترجمه FGD یا Focus Group Discussion[…]


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


تمام ایمیل ها و تماس های تلفنی سریعاً پاسخ داده می شوند ولی چنانچه از یک روش تماس پاسخ نگرفتید حتماً با روش دیگر تماس حاصل نمایید
Mobile: )+98( 9354167938 (Javad Hoseini) Tel: )+98-71( 36347903
javad2000[@]gmail[dot]com
طراحی سایت در آذر 87 توسط: ایران نوپندار
برای لود این صفحه 17 عملیات در 0٫368 ثانیه انجام شد.


page loaded in 1600740496670 milliseconds